Manifesto de Fiadeiras contra a violencia de xénero

1º.- Que entendemos a Violencia de Xénero, desde un punto de vista integral, como o conxunto de actos de discriminación e opresión ás mulleres, como consecuencia da sociedade androcéntrica e patriarcal na que vivimos; que favorece a interiorización de valores desiguais, desiquilibrio nas estruturas sociais e relacións desiguais de poder entre mulleres e homes.

2º.- Que a Educación Social xoga un papel fundamental en canto a poñer en práctica comportamentos críticos e xustos ante calquera tipo de violencia e é transmisora de mensaxes a prol doutro mundo sen machismos nen patriarcados.

3º.- Que nos tempos actuais non hai lugar para este tipo de actos consentidos por unha sociedade cega, na que temos obriga ética de intervir para acadar un cambio de actitudes progresual e que poidan abrir os ollos aquelas persoas que aínda seguen crendo que “non é cousa miña”, “non é para tanto”, “non é asunto noso” …

4º.- Que, como educadoras sociais, e como mulleres, sumámonos a aquelesmovementos feministas e entidades sociais que denuncien estes feitos, onde as mulleres son(somos) infravaloradas, desacreditadas ou violentadas, para facernos visibles e amosar que unha sociedade igualitaria nos favorece a todas as persoas, sexamos mulleres ou homes.

5º.- Que cremos no cambio de sociedade a través da educación social, xa que traballamos para un desenvolvemento integral das persoas, libres de prexuízos e de estereotipos lastrados do pasado, onde o camiño a seguir será a liberdade, o respecto e a convivencia como piares dunha comunidade igualitaria.

6º.- Que son necesarias e imprescindibles medidas lexislativas e xudiciais que acompañen cada caso de violencia machista, pero que tamén hai que complementar esta labor máis sancionadora con accións socioeducativas que preveñan e sensibilicen ante este terror.

7º.- Que a violencia institucional que estamos a padecer, como consecuencia dos recortes nos servizos publicos (educación, sanidade, servizos sociais e culturais), tamén é violencia contra as mulleres e por iso, reivindicamos a continuidade e o reforzamento dos servizos, programas e recursos destinados a atención integral ás mulleres.

8º.- Que loitaremos polo empoderamento e sororidade das mulleres: desde as mulleres, coas mulleres e para as mulleres; contruindo espazos de encontro e redes onde as protagonistas do cambio serán as voces ás mulleres, as nosas voces.

9º.- Que traballaremos, desde a prespectiva de xénero, en tódolos nosos ámbitos de actuación, xa que é a vía para concienciarnos do problema, comprobar a gravidade do mesmo, e actuar en consecuencia.

10º.- Que manifestaremos sempre o noso rexeitamento á violencia contra as mulleres, sexa do tipo que sexa, e defenderemos a nosa integridade por riba de todo. Nós, as mulleres, tamén existimos e SOMOS DE FIAR.