Formación en Xénero

O Grupo de Traballo en Igualdade Fiadeiras crea este novo Link co obxectivo de situar a perspectiva de xén

ero como valor central da formación das educadoras e educadores sociais. Nel poderás atopar unha interesante e actualizada oferta formativa para ampliar a túa formación. A que esperas!


Curso O que non se nomea non existe? Comunicación e Radio con

perspectiva de xénero

12400616_10153209022587657_3241410591144555087_nMáis información en:

Universidade de Vigo

 

 


 Cursos on-line do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 • A imaxe das mulleres no cine.
 • A imaxe das mulleres na literatura do século XX.
 • A imaxe das mulleres na publicidade.
 • A representación das mulleres na pintura ao longo da historia.

Máis información: http://www.mujerenlacultura.es/institutom/quees.html


Cursos on -line en campusrelatoras.com

 • Curso on-line: “(Her)Story. Mujeres en la historia desde el sigo XX a la actualidad”

  Cursos on-line que poderás atopar en feminicidio.net

 • Curso on-line: “La prostitución, aportaciones para un debate abierto”
 • Curso on-line: “Herramientas pedagógicas para prevenir la trata y la prostitución con adolescentes”

Deixámosvos información das vindeiras actividades formativas, en materia de xénero que se van a realizar desde a entidade, ISOEDU, unha empresa especializada en Intervención SOcial e EDUcativa que contribúe ao desenvolvemento da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, á prevención e erradicación de calquera forma de violencia, e á promoción do benestar social e a calidade de vida. Os cursos que teñen aberta a inscrición son os seguintes:

Máis información: http://www.isoedu.es

(Pendentes da programación para 2016)


CURSOS ON-LINE

AEGI (Asociación de estudios de género para la igualdad)

Máis información: www.aegi-cadiz.es


Nociones Comunes”

Nace como un proxecto de formación política para todas aquelas persoas que queiran intervir sobre a realidade desde unha perspectiva crítica. O eixe de feminismo de Nociones Comunes pretende ser un espazo de discusión sobre as formas e tendencias que o feminismo toma nas últimas décadas. Os cursos se enfocan desde unha perspectiva política radical, isto es, apuntando ás lóxicas profundas que o feminismo trastoca á hora de reconfigurar a práctica e o pensamento político.

Máis información:

http://www.traficantes.net/nociones-comunes/cursos-realizados

(Pendentes da programación para 2016)


Escuela Virtual de Igualdad (6ª Edición).

Formación on-line en igualdade dende o Instituto da Muller, co cofinanciamento do FSE, en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, cunha metodoloxía áxil e flexible, dirixida a todas as persoas interesadas e con diferentes niveis de especialización.

CURSOS A REALIZAR:

 • Curso de nivel básico:”Sensibilización en Igualdade de Oportunidades”. A súa duración é de 30 horas.
 • Cursos de nivel avanzado. “Igualdade de Oportunidades: aplicación práctica no ámbito de emprego”. A súa duración é de 65 horas.
 • “Igualdade de Oportunidades: aplicación práctica en Servizos Sociais”. A súa duración é de 65 horas.
 • “Igualdade de Oportunidades: aplicación práctica na Empresa e RR.HH. A súa duración é de 65 horas.
 • “Igualdade de Oportunidades: aplicación práctica no ámbito Xurídico”. A súa duración é de 65 horas.

Solo é posible realizar un curso por persoa. Tes de prazo ata setembro de 2016.

Máis información:

www.escuelavirtualigualdad.es